page shadow

Zarząd

Zarząd UKS REFLEKS

Bogdan Smardz - Prezes
Renata Mądrzak - Sekretarz
Agnieszka Kulińska - Skarbnik
Jarosław Nowacki - Członek Zarządu
Aleksandra Pawłowska - Członek Zarządu