page shadow

Przepisy gry w unihokeja

Przepisy gry w unihokeja

Skrócone zasady gry w unihokeja                                                                                                                                                                      ZASADY GRY W UNIHOKEJA

1.Na boisku może grać od 3 do 5 zawodników w jednej drużynie (zależne od wielkości boiska) oraz bramkarz.

2.Drużyna składa się z minimum 6 i maksimum 20 zawodników.

3.Czas gry wynosi 3x20 minut efektywnego czasu gry.

4.Bandy okalające pole gry mają wysokość 50 cm.

5.Bramki mają rozmiar 115 cm (wysokość) x 160 cm (szerokość) x 60 cm (głębokość).

6.Pole bramkowe ma wymiary 4 m na 5m.

7.Bramkarz nie może trzymać piłki dłużej aniżeli 3 sekundy; wyrzucając (podając) piłkę, piłka musi dotknąć powierzchnię boiska przed przekroczeniem linii połowy boiska.

8.Bramkarz przy wyrzucaniu lub łapaniu piłki może wyjść poza pole bramkowe musi mieć jednak kontakt z polem bramkowym dowolną częścią ciała.

9.Jeżeli piłka opuszcza pole gry (poza bandy) grę rozpoczyna drużyna przeciwna w promieniu ok. 1 metra od miejsca, w którym piłka opuściła boisko, jeżeli piłka opuszcza boisko za bramką grę rozpoczyna się z narożnika (krzyżyk).

10.W trakcie wykonywania rzutu wolnego przeciwnik powinien znajdować się co najmniej 3 metry od piłki (dotyczy to również kija).

11.Piłkę można kopnąć, lecz nie więcej niż jednej raz oraz nie można przez kopnięcie skierować jej do zawodnika tej samej drużyny.

12.Nie wolno zagrywać piłki ręką lub głową (2 min kary).

13.Piłką można uderzać (operować) jeżeli znajduje się poniżej wysokości kolan. Przy oddawaniu strzału jeżeli nie występuje zagrożenie uderzenia przeciwnika można unieść kij do biodra interpretacja-ocena sędziego.

14.Nie wolno popychać i przytrzymywać przeciwnika.

15.Zawodnik nie może grać bez kija i w leżeniu

16.Nie wolno zagrywać piłki skacząc (podskakując)

17.Nie wolno zagrywać piłki, jeżeli jedna ręka lub obydwa kolana dotykają ziemi.

18.Rzut wolny lub 2 minuty kary otrzymuje gracz za następujące przewinienia:

- grę wysokim kijem

-uderzanie kija przeciwnika

- zagranie piłki ręką lub głową

- popychanie

- przytrzymywanie

- przeszkadzanie

- rzucanie kija

- niezachowanie odstępu w czasie wykonywania rzutu wolnego

- rzut karny jest zarządzany, gdy przewinienie popełniono w trakcie strzału na bramkę.

19.Łopatkę kija można kształtować, co pomaga prowadzić piłkę. Wygięcie nie może być większe aniżeli 30 mm, a gra z pękniętą lub zniekształconą łopatką jest niedozwolona.

20.Sprzęt bramkarski składa się z długich spodni, bluzy z długimi rękawami, maski (kasku), rękawic i obuwia. Zaleca się stosowanie specjalnych ochraniaczy na kolana i genitalia. Większość bramkarzy broni gołymi rękoma ze względu na łatwość chwycenia piłeczki. Dozwolone są rękawiczki niepogrubiające ręki.

21.Jak dobrać kija do gry

Wysokość zawodnika w cm.      Długość kija w cm.

110cm-125cm                             65 cm

125cm-140cm                             75 cm

140cm-150cm                             80 cm

150cm-160cm                             85 cm

160cm-170cm                             90 cm

170cm-180cm                             95 cm

180cm-190cm                             100 cm

190cm  i więcej                           104 cmKodyfikator kar

 

Wypełnianie Protokołu Meczu

Wypełniać czytelnie

 

Sekretarz wypełnia następująco

 

Przed meczem: organizator, rodzaj zawodów, miejsce zawodów, datę, nr meczu, zespoły.

Podczas meczu: tercję, czas, nr (A 14 = 14 zawodnik gospodarzy, B 3 = 3 zawodnik gości, bramki (1-0, 1-1 etc.), kod kary. Rezultat poszczególnych tercji powinien być wypełniony wraz z wynikiem meczu.

Po meczu: wynik końcowy, ilość widzów, podpis sekretarza zawodów, nazwisko i nr telefonu wypełnić drukowanymi literami (czytelnie)

 

Trener lub opiekun zespołu wypełnia następująco:

 

Przed meczem: nr zawodnika, nazwisko, imię, datę urodzenia lub nr licencji, zaznacza bramkarza „B” i kapitana „K”. Wpisuje trenerów opiekunów 1-5 pierwszy trener podpisuje protokół sprawdzając poprawność wypełnienia.

Sędziowie sprawdzają i wypełniają następująco:

Przed meczem: sprawdzają poprawność wypełnienia list zespołów oraz podpisy trenerów.                                                                                    Po meczu: sprawdzają czy wszystko jest wypełnione prawidłowo i nic nie zostało pominięte, jeśli nie mają uwag podpisują protokół meczu. Jeśli wystąpi kara meczowa 3, sędziowie zobowiązywani są do wysłania oddzielnego raportu do zarządzającego zrzeszenia.

Kody kar.

Wszystkie kary powinny być wpisane do protokołu z rodzajem i typem (K2...)  oraz  kodem (201...). Zawodnik, który odsiaduje karę drużynową za zawodnika ukaranego karą osobistą nie jest wpisany do protokołu meczu (K2+O10).     Wpisany do protokołu meczu jest tylko zawodnik winny O10.

Zawodnik, który otrzyma karę meczową zawsze musi być odnotowany w protokole.
Kody kar

1) Przewinienia prowadzące do 2 minutowej kary drużynowej

Kod, Rodzaj przewinienia, Przepis

 

201 Uderzenie 605.1

202 Blokowanie kija 605.1

203 Podbijanie kija 605.1

204 Nieprawidłowe kopnięcie 605.1

205 Wysokie kopnięcie 605.2

206 Wysoki kij 605.2, 3

207 Odpychanie 605.4

208 Ostra gra 605.5

209 Trzymanie 605.1

210 Blokowanie zawodnika bez piłki 605.10

211 Nieprawidłowa odległość 605.11, 12

212 Gra w pozycji leżącej 605.13

213 Gra ręką 605.14

214 Gra głową 605.14

215 Nieprawidłowa wymiana 605.15

216 Za duża ilość zawodników na boisku 605.16

217 Powtarzające się przewinienie 605.18, 19

218 Opóźnienie gry 605.20,21

219 Protest przeciwko decyzji sędziego 605.22, 23

220 Nieprawidłowe wejście na boisko 605.17

221 Nieprawidłowe wyposażenie zawodnika 605.8, 24, 25, 26

222 Mierzenie kija 605.6

223 Nieprawidłowy numer 605.27

224 Gra bez kija 605.7

225 Niezbieranie połamanego kija z boiska 605.9

 

 

2) Przewinienia prowadzące do 5 minutowej kary drużynowej

Kod, Rodzaj przewinienia, Przepis

501 Niebezpieczne uderzenie kijem 607.1

502 Niebezpieczna gra 607.1

503 Hakowanie 607.2

504 Brutalna gra 607.3,4,5

505 Wielokrotne przewinienie 607.6 


 

 

3) Przewinienia prowadzące do kary osobistej K2+O10

Kod, Rodzaj przewinienia, Przepis

101 Niesportowe zachowanie 610.1


 

4) Przewinienia prowadzące do kary meczowej

Kod, Rodzaj przewinienia, Przepis

301 Kara meczowe 1  613.1-6

302 Kara meczowa 2  615.1-6

303 Kara meczowa 3  617.1-3 

 

 

5) Przerwa na żądanie i rzut karny

Kod, Rodzaj przewinienia, Przepis

401 Przerwa na żądanie 202.1

402 Rzut karny 508,509,510 


 

Mechanika sędziowska

 

1.Znaki konsekwencji

 

 

 

 

801

Zatrzymanie czasu gry/przerwa na żądanie

„time out”

(palce pionowo dotykają wewnętrznej części dłoni)

 

 

802

Rzut sędziowski

(przedramiona poziomo dłonie skierowane do dołu)

 

 

803

Rzut z autu

(ręka skierowana poziomo w kierunku wykonywania

rzutu z autu, dłoń skierowana do dołu)

 

 

804

Rzut wolny

(ręka skierowana poziomo w kierunku wykonywania

rzutu wolnego, dłoń skierowana do dołu)

 

 

805

Przywilej korzyści

(ręka skierowana w kierunku przywileju korzyści pod

kątem 45°, dłoń skierowana ku górze)

 

 

806

Rzut karny

(ręce skrzyżowane w ku górze, dłonie zaciśnięte)

 

 

807

Opóźniona kara / opóźniony rzut karny

(ręka wyprostowana, skierowana ku górze, dłoń

zwrócona ku górze)

 

 

 

808

Kara drużynowa/Kara osobista

(ręka skierowana ku górze, palce pokazują ilość

minut kary, 10 minutową karę osobistą sygnalizuje

dłoń zaciśnięta w pięść)

 

 

 

809

Kara meczowa

(ręka wyprostowana)

 

 

810

Bramka

(W pierwszej kolejności ręka wskazuje bramkę, w

drugim ruchu wskazuje środek boiska, krawędź dłoni

skierowana do dołu)

 

 

811

Grać dalej / Nieprawidłowo zdobyta bramka

(Ręce rozłożone poziomo, dłonie skierowane do dołu)

 

 

2.Znaki kar

 

904

Wysoki kij

(Ruch rąk wzorowany na trzymaniu kija)

 

 

904

Kij, noga, stopa między nogami przeciwnika

(kolano ugięte, wyciągnięte do przodu, ręka pod nim)

 

 

906

Przyciąganie przeciwnika do sobie

(hakowanie)

(przedramiona poziomo imitują trzymanie kija)

 

 

 

 

907

Nieprzepisowe pchanie

(Dłonie wykonują imitację pchania)

 

 

908

Wpadnięcie tyłem na przeciwnika

(Dłonie podniesione, palce skierowane do góry,

przedramiona wykonują ruch do tyłu)

 

 

909

Ostra gra

(Pięści skierowane do siebie)

 

 

910

Przytrzymanie

(Dłonie wykonują imitację trzymania)

 

 

911

Blokowanie ciałem

(Ręce skrzyżowane na klatce piersiowej)

 

 

 

912

Niedozwolone kopnięcie

(Stopa podniesiona na wysokość kostki)

 

 

913

Wysokie kopnięcie

(Stopa podniesiona powyżej poziomu kostki)

 

 

914

Wejście w pole bramkowe

(Ręce ustawione w znak trójkąta, uniesione ponad głową)

 

 

 

915

Niewłaściwa odległość

(Przedramiona podniesione pionowo)

 

 

916

Niedozwolony podskok

(Dłonie skierowane do góry)

 

 

 

917

Niewłaściwe wybicie bramkarza

(Przedramiona poziomo, dłonie skierowane do siebie)

 

 

 

918

Niewłaściwe wykonanie rzutu z autu lub

rzutu wolnego

(Dłoń skierowana do góry, ruch ręką od pozycji tak

jak przy rzucie wolnym, do pozycji pionowej)

 

 

919

Gra w pozycji leżącej

(Dłoń skierowana do dołu)

 

 

920

Gra ręką

(Dłoń skierowana do góry)

 

 

921

Gra głową

(Dłoń dotyka głowy)

 

 

922

Niewłaściwa wymiana

(Ruch obrotowy przedramion)

 

 

923

Powtórne przewinienie

(Trzy uderzenie w rękę)

 

 

924

Opóźnianie gry

(Ręka wyciągnięta ku górze, palec krążący po okręgu)

 

 

925

Niewłaściwe zachowanie

(Dłonie trzymają biodra)


 

 
 


 

                                                                                                                                                                            Źródło: http://www.wzunihokeja.pl/